Locatia noastra
Strada Văioaga 3, Buhuși, Bacau

Suna Acum!
0770 962 961

Obțineți o programare

Completați formularul de mai jos!

Ne dorim să te bucuri cât mai mult de reducerea de 10%  pe care acest card o oferă , alături de următoarele avantaje:

  • consultanţă activă pentru selecţia ochelarilor;
  • abordare personalizată în raport cu nevoile vizuale proprii;
  • garanţia integrală a ochelarilor;
  • servicii de întreţinere şi reparaţii a ochelarilor;
  • informaţii asupra concursurilor sau promoţiilor organizate numai pentru membri.

Regulamentul Oficial al Cardului de Fidelitate Vedi Optic

Secţiunea 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

Programul de fidelitate Vedi Optic, denumit în continuare “Program” este organizat şi desfăşurat de SC VEDI OPTIC MEDICAL  S.R.L., cu sediul în str. Biruintei, bl. 374, Vaslui, CIF 37747030, reprezentată prin TIMOFTE CATALIN, în calitate de Director General, denumită în continuare “ORGANIZATOR”. Participanţii la program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial Vedi Optic, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Secţiunea 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul este organizat şi se desfăşoară în magazinul Vedi Optic.

Secţiunea 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul a fost lansat la data de 12 septembrie 2018 pe o durată nelimitată de timp. Campania de promovare Card Vedi Optic se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial este întocmit conform legislaţiei aplicabile din România. Vedi Optic îşi rezervă dreptul de a sista în orice moment Cardul de Fidelitate Vedi Optic. Înştiinţarea referitoare la sistarea Programului se va anunţa cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării programului, în magazinul Vedi Optic şi pe site-ul www.vedioptic.ro.

Secţiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Programul este deschis participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în România, cu excepţia organizatorului şi a angajaţilor Vedi Optic.
4.2. Pentru a intra în posesia cardului de fidelitate Vedi Optic, participantul trebuie să facă dovada (factura fiscală/bon fiscal) unei achiziţii de produse din magazinul Vedi Optic, în valoare de cel puţin 1000 ron.
4.3. Participantul se obligă ca, înaintea primirii cardului Vedi Optic să completeze Formularul de înscriere cu date reale, conform cerinţelor înscrise pe acest tipizat.
4.4. Participarea la acest program presupune acordul participantului referitor la faptul că informaţiile despre persoana sa pot fi folosite în scopuri de cercetare şi marketing realizate de VEDI OPTIC MEDICAL SRL, cu respectarea cadrului legal de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Secţiunea 5. MECANISMUL PROGRAMULUI. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Odată cu îndeplinirea obligaţiilor Secţiunii 4, ce revin participantului, acesta va primi pe loc, în magazin, Cardul de fidelitate Vedi Optic al SC VEDI OPTIC MEDICAL SRL.
5.2. Cardul de fidelitate Vedi Optic, denumit în continuare “Card”, poate fi utilizat doar în scopul achiziţionării de produse.
5.3. Prin produse înţelegem: ochelari de vedere (lentile oftalmice corectoare, rame), ochelari de soare.
5.4. Excepţie la aceste produse sunt accesoriile şi lentilele de contact.
5.5. AVANTAJELE oferite de Card sunt următoarele:
> Consultanţă activă pentru selecţia dispozitivului individual de vedere
> Abordare personalizată în acord cu nevoile vizuale ale fiecărui membru
> Garanţia integrală a ochelarilor
> Servicii de întreţinere şi reparaţii a ochelarilor
> Comunicate periodice cuprinse în Newsletterele Vedi Optic
> Informaţii asupra concursurilor sau promoţiilor organizate pentru membrii
> Premii surpriză dedicate exclusiv celor mai fideli utilizatori ai cardului de fidelitate Vedi Optic.
Orice posesor al cardului de fidelitate Vedi Optic beneficiază în plus de 10% REDUCERE pentru produsele achiziţionate din magazinul Vedi Optic.
5.6. Pentru a beneficia de facilităţile Cardului, posesorul trebuie să anunţe înaintea achiziţionării de produse din magazinele Vedi Optic faptul că este posesor al Cardului de fidelitate Vedi Optic şi îl are asupra lui în momentul achiziţiei.
5.7. Reducerea de 10% nu se cumulează cu alte produse care sunt cuprinse în promoţiile periodice.

Secţiunea 6. PIERDEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CARDULUI VEDI OPTIC

În cazul în care Cardul de fidelitate Vedi Optic a fost furat, pierdut sau deteriorat, acesta va fi preschimbat cu un alt card, gratuit. Primirea noului card se face în două zile lucrătoare după anunţarea furtului, pierderii sau deteriorării. Cardul declarat furat, pierdut sau deteriorat îşi pierde valabilitatea din momentul anunţării.

Secţiunea 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea la acest program, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul programului şi datele lor personale pot fi prelucrate şi pot fi introduse în baza de date a VEDI OPTIC MEDICAL SRL. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Programului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezentul Program şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare. De asemenea, la cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa SC VEDI OPTIC MEDICAL SRL, în atenţia Departamentului Marketing. Organizatorul se obligă:
> să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
> să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
> să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
> să respecte normele legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea 8. RESTRICŢII

În cadrul acestui Program nu este posibilă înlocuirea niciunuia din avantaje cu contravaloarea acestora în bani.

Secţiunea 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest Program se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Secţiunea 10. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit, începând cu 12 septembrie 2018, pentru toţi participanţii, în magazinul Vedi Optic şi pe site www.vedioptic.ro.

Call To Action Image

Dacă ai întrebări, suntem aici! NU EZITA SA NE CONTACTEZI IN ORICE MOMENT.